На главную страницу

Резиденцията на Царя Освободител Александър II в град Плоещ (Румъния), 25 май - 13 юни 1877 г.  Почетната стража на входа на резиденцията на император Александър II - Царя Освободител в град Плоещ (Ploiesti, Румъния), 25 май - 13 юни 1877 г.  Императорская охрана - Кубанские казаки, Плоешти 1877.  Укрепено военно пристанище на руската войска край Калафат, Румъния 1877 г.  Военно пристанище на руската войска край Калафат, Румъния 1877 г.  Войници от инженерните части работят с понтонни съоръжения в близост до мястото на преминаването на руските войски на река Дунав, в дъното се вижда завършения понтонен мост, 1877 г.  Понтонният мост на река Дунав за преминаването на руската войска в района на Систово (Свищов), заснет откъм българския бряг, 1877 г.  Руски офицери на българска земя пред един от понтонните мостове над река Дунав, построени за преминаването на руската войска от Румъния, в центъра е генерал-майор Александър Рихтер, ръководител на строежите на понтонните мостове, 1877 г.  Укрепените позиции на руската батарея на румънския бряг на река Дунав край Корабия, 1877 г.  Преминаването на река Дунав - станция на походния телеграф на руската армия, разположена на остров при румънския град Зимнич (Зимница) срещу Свищов, юни 1877 г.  Великият княз Николай Николаевич в град Търново, след превземането на града, 30 юни 1877 г.  Российские уланы отдыхают перед отъездом в лагерь возле Плевена, 1877.  Руски офицери на път за Плевен, 1877 г.  Панорамна фотография - офицери, войници, лекари и милосърдни сестри от 66-ти пехотен Бутирски полк с командир полковник Михаил Троянович фон Мевес, в състава на 14-и армейски корпус от Източния отряд, заснета преди преминаването на Дунав около Галац (собственоръчно сглобена от фотографа), юни 1877 г.  Общ изглед към село Горна Студена край Свищов - с лагера и обоза на руските войски, вдясно къщата на хаджи Николи, в която се помещава Главната щаб-квартира, август 1877 г.  Общ изглед към село Горна Студена и гърба на къщата на хаджи Николи, служеща за щаб-квартира на руската войска, август 1877 г.  Резиденция князя Меншикова и генерала графа Игнатиева в Горна Студена, 1877 г.  Къщата на хаджи Николи, в която се помещава главната щаб-квартира на руската войска - изглед от пътя, в ляво прави: Николай Павлович граф Игнатиев и Великият княз Николай Николаевич – главнокомандващ (в бяла униформа), Горна Студена, август 1877 г.  Щаб-квартирата на руската войска (в къщата на хаджи Николи) отдясно наляво: Великият княз Николай Николаевич, Н.В. Императорът Александър II (седнал), румънският княз Карол I, неизвестен, Великият княз Сергей Александрович, Великият княз Владимир Александрович (седнал), Княз Александър Батенберг (прав до колоната), и други генерал-щабни офицери, сред които Николай Павлович, граф Игнатиев (първи ред ляво - прав с бяла униформа и мустаци), Горна Студена, август 1877 г.  Пред къщата на хаджи Николи, в която се помещава Главната щаб-квартира на руската войска - отдясно наляво: Н.В. Императорът Александър II (седнал), румънският княз Карол I, Великият княз Николай Николаевич, Великият княз Сергей Александрович и други висши офицери, крайният вляво - бъдещият български княз Александър Батенберг, Горна Студена край Свищов, август 1877 г.  Съставът на щаба на действащата в България Руска армия, четвърти отдясно наляво, прав е барон Сейго Ямадзава, първият японец стъпил на българска земя и участник в Руско-Турската война, село Горна Студена, август 1877 г.  Двама руски офицери и българско семейство в двора на къща в село Горна Студена, 1877 г.  Жители на село Горна Студена пред селската църква, август - септември 1877 г.  Заброшенный дом, военный фотограф Франц Душек, Горна Студена, 1877.  Руски генерал-щабен офицер на кон с адютанта си и група войници и казаци, щаб-квартирата на руската войска в село Горна Студена, 1877 г.  Руски генерал-щабни офицери и телеграфисти пред замаскирана кола на походния телеграф, щаб-квартирата на руската войска в село Горна Студена, 1877 г.  Шатерники - цивилни занаятчии, изработващи шатри за лагеруване на войската, село Горна Студена 1877 г.  Музикалният батальон на Руската армия репетира в близост до Генералния щаб, село Горна Студена 1877 г.  Российские солдаты слушают болгарский хор, Сентябрь 1877.  Чрезвычайный представитель Красного Креста, граф Павел Павлович Демидов перед своей землянкой в лагере близ Горна Студена, 1877 г.  Отляво надясно: полковник Владимир Владимирович Скарятин, Княз Александър Батенберг (племенник на императора), Великият княз Сергей Александрович (пети син на императора), генерал-адютант Дмитрий Сергеевич Арсениев, генерал А. А. Суворов, град Бяла, лятото на 1877 г.  Имперската пекарна на престолонаследника Александър Александрович, Бяла, 1877 г.  Казачий военный лагерь вблизи Бяла, 1877 г.  Руски офицери по време на игра на карти в лагера на армията в град Бяла, от ляво надясно, седящи генерал-адютант Дмитрий Сергеевич Арсениев, Княз Александър Батенберг, Великият княз Константин Константинович, Великият княз Сергей Александрович, 1877 г.  Казаци и руски офицери пред къщата на Иван Стойков-Троянчанина в Пордим, където се помещава Главната щаб-квартира на руската армия, 26 октомври - 15 декември 1877 г.  Понтонният мост между Русе и Гюргево, построен за преминаването на руската войска и снабдяване, 1878 г.  Група офицери от 3-та Гвардейска пехотна дивизия по време на отдих, вероятно в лагера край Яръм-Бургас (днес Кумбургас, Турция), 1878 г.  Знаменосците, тръбачите и барабанчиците на полковете в състава на 3-та Гвардейска пехотна дивизия, вероятно в лагера при Яръм-Бургас (днешен Кумбургас, Турция), 1878 г.  Офицери и войници от 3-та Гвардейска пехотна дивизия, вероятно в лагера при Яръм-Бургас (дн. Кумбургас, Турция), 1878 г.  Офицерите от 3-та Гвардейска пехотна дивизия в занимания през свободното си време, вероятно в лагера при Яръм-Бургас (днешен Кумбургас, Турция), 1878 г.  Щабни офицери от командването на полковете в състава на 3-та Гвардейска пехотна дивизия, вероятно в лагера при Яръм-Бургас (дн. Кумбургас, Турция), 1878 г.  Офицери от 3-та Гвардейска пехотна дивизия по време на обяд, вероятно в лагера при Яръм-Бургас (дн. Кумбургас, Турция), 1878 г.  Штаб 3 Гвардейской Пехотной Дивизии. 1878 год.        Лагерът на 3-та Гвардейска пехотна дивизия край Яръм-Бургас (днешен Кумбургас, Турция), юли 1878 г.  Офицерите пред празничната шатра за полкови празник в лагера на 3-та Гвардейска пехотна дивизия край Яръм-Бургас (днес Кумбургас, Турция), август 1878 г  Офицерите пред празничната шатра за полкови празник в лагера на 3-та Гвардейска пехотна дивизия край Яръм-Бургас (днес Кумбургас, Турция), август 1878 г.  Позициите на 3-та Гвардейска пехотна дивизия в близост до Кючук-Чекмедже край Истанбул, юли 1878 г.  Полкови празник в лагера на 3-та Гвардейска пехотна дивизия край Яръм-Бургас (днешен Кумбургас, Турция), август 1878 г.  Офицери от 3-та Гвардейска пехотна дивизия по време на почивка, вероятно в лагера край Яръм-Бургас (днес Кумбургас, Турция), 1878 г.  Группа офицеров.   3 драгунский Сумской  Великият княз Николай Николаевич (втори ред седнали, седми от ляво на дясно, след него генерал Йосиф Гурко) с щаба на армията и чуждестранните военни агенти, на втория ред седнал, втори от ляво на дясно е Сейго Ямадзава, Сан Стефано 19 февруари 18  Граф Едуард Ив. Тотлебен, генерал от инженерните войски, с щаба на действащата армия, Сан Стефано, 1878 г.  Етнически грузинци, офицери в състава на руската войска, участници в Освободителната война 1877-1878 г.  Временное российское управление Болгарией после освобождения, слева направо: управляющий судебных дел Сергей Лукиянов, секретарь канцелярии генерал майор Михаил Домонтович, Управление таможенного департамента, Александр Тухолка, Генеральный комиса  Панорамна фотография на град Пловдив (към Сахат и Небет тепе) с местно население и руски войници, вероятно малко след Освобождението  Панорамна фотография на град Пловдив и река Марица, вероятно малко след Освобождението  Деца от село Горно Абланово (Яли Абланово), Русенско, 1878 г 

 На главную страницу